Udzielenie zamówienia

Strona główna / Udzielenie zamówienia

Informujemy, iż wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/11/2015 na maszynę drukarską fleksograficzną została wybrana oferta złożona przez firmę:
Mark Andy UK. Ltd. Queens Avenue, Hurdsfield Industrial Estate, Macclesfield, Cheshire SK10 2BN, UK