Jakość – Certyfikat ISO

Strona główna / Jakość – Certyfikat ISO

JAKOŚĆ – CERTYFIKAT ISO

Udokumentowana najwyższa jakość

Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2008, który jest jeszcze jednym dowodem na to, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty oraz obsługa cechowały się najwyższą możliwą jakością.

Proces produkcyjny jest u nas prowadzony w sposób nadzorowany, a w trakcie jego poszczególnych etapów prowadzone są zapisy, co gwarantuje jakość oraz spełnienie wymagań naszych Klientów.

Wyniki procesu produkcji są monitorowane oraz weryfikowane.
Dzięki pełnej identyfikacji produktów oraz zapisom powstającym w trakcie procesu zapewniona jest pełna identyfikowalność produktów.


Dobre praktyki

Nasi pracownicy postępują zgodnie z zasadami, które funkcjonują pod wspólną nazwą Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Jest to zestaw procedur, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów.

 1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj „skrótów” czy „usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz – pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
 1. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
 2. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 3. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 4.  Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
 5. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.

Dokumentacja DPP składa się z procedur (wytycznych, które odnoszą się do danych operacji z określeniem celu zadań, wskazują wymagania, a także kompetencje i zakres odpowiedzialności osób je wykonujących), instrukcji technologicznych (opisują sposób przeprowadzania czynności), specyfikacji(dotyczą surowców używanych do produkcji materiałów opakowaniowych oraz gotowych produktów) oraz raportów (dokumenty operacyjne, potwierdzające fakt wykonania operacji, badań, testów i wypełniane podczas wykonywanej pracy).

 1. Stan sanitarny otoczenia zakładu i jego infrastruktury
 2. Stan sanitarny budynków zakładu, pomieszczeń i ich układ funkcjonalny
 3. Stan sanitarny maszyn i urządzeń
 4. Skuteczność mycia i dezynfekcji
 5. Zaopatrzenie w wodę
 6. Kontrola odpadów i ścieków
 7. Zabezpieczenie przed szkodnikami
 8. Szkolenie personelu
 9. Stan sanitarny transportu